The Swiss Consulting

Başvuru yapmak için buraya tıklayın.

GC/MS ve GC MS icin Metod Gelistirme Egitimi


EĞİTİMİN AMACI: GC & GC/MS, Head Space-GC Tekniği ve bu tekniklerin kullanımına dayalı olarak Pratik Yöntem Geliştirme yollarını teorik çalışma, Case St udy  ve Workshop`lar aracılığı ile  aktarmak ve öğretmek.


LABORATUARLARDA GC & GC/MS`IN YERİ: Enstrümantal analiz yöntemi olarak GC/MS, başlangıç maddesi, Etkin Madde ve Yardımcı Madde, ara ürün, bitmiş ürün Analizi, Analitik Metod Validasyonu ve Proses Validasyonu alanlarında ileri analiz tekniği olarak kullanım olanağı bulmaktadır. Ayrıca,GC analitik metod olarak hassasiyetinin yüksek olması ve özellikle MS bağlantılı olan GC/MS tekniğinde seçiciliğin de çok yüksek olması sebebi ile diğer analizler yanında temizlik validasyonlarında da kullanım imkanı bulmaktadır. Bazı analizlerde özellikle Head Space-GC kullanımı zorunludur.

 

KİMLER KATILMALI : Beşeri ilaçlar, Veteriner Tıbbi Ürünler, Kozmetik Ürünlerin testlerini yapan Laboratuarların çalışanları, Kalite Kontrol, ARGE Laboratuar çalışanları, GLP Laboratuari olmak isteyen laboratuarlarin calisanlari, yöneticiler ve geleceğin yönetici adayları.


Enstrümental Analiz uygulamalarını kullanmak isteyen kişiler, Bu konudaki teorik veya uygulama bilgilerini geliştirmek isteyenler, konuya ilgi duyan farklı alanlardan kişiler, laboratuvar çalışanları, kalite kontrol ve ar-ge çalışanları, enstrümental analiz personelleri, Teknisyen, uzman, araştırmacı ve yöneticiler. Biyokimya, biyoteknoloji,  farmakoloji, genetik, veterinerlik, toksikoloji gibi sektörlerden ilgili kimyager, mühendis, biyolog, eczacılar ve tüm ilgili calisanlar

 

  

GC/MS EĞİTİMİNiN İÇERİĞİ:  

1. Gün
 Temel Kromatografi Bilgisi  

GC/MS Cihazı Hakkında Genel Bilgiler ve Temel Ayırma Prensipleri  

GC/MS Temel Bileşenlerinin Tanıtımı

GC/MS Kullanım Alanları 

GC/MS İçin Uygun Numuneler Analiz İçin Gerekli Aparat ve Sarf Malzemeleri

Metot Geliştirme Teknikleri

Standart Hazırlama Yöntemleri 

Numune Hazırlama Yöntemleri 

 Numune Veriliş Yöntemleri

Kapilar KolonTürleri,
İyonlaştırma Türleri

 

WORK SHOP:

GC/MS için numune hazırlama ve metot oluşturma

--------

2. Gün

Dedektör türleri (GC-MS) 
Metodun kontrol edilmesi
Ayrımın optimizasyonu
Analitik Metod Geliştirmede  GC/MS`in kullanım olanakları
Head Space-GC/MS nedir ve nasil kullanilir?
Sistematik Hata Arama
Hata önleme stratejileri
Sistem Uygunluk Testleri (GC-MS için) 

Sonuçların Yorumu ve Raporlama

Ölçüm Hatalarının ve Analizin Güvenirliğinin Belirlenmesi

 Analiz Sırasında Karşılaşılabilecek Zorluklar ve Bunların Giderilmesi

CASE STUDY: Pik oranlarının ve alıkonma sürelerinin GC-MS tanımlamalarındaki daki rolü 

 

(Katilimcilarin kisisel bilgisayarlarini yanlarina almalari tavsiye edilir)