The Swiss Consulting

Başvuru yapmak için buraya tıklayın.

HPLC (Yüksek Performanslı Likit Kromatografi ) ve Metot Optimizasyonu Eğitimi

 

EĞİTİMİN AMACI:  

Enstrümental Analiz teknikleri günümüzde, analizlerde miktar tayini ve araştırma konularında nicel & nitel bulgular için en sık başvurulan tekniklerdir. 

Kromatografik Cihazlar olarak adlandırılan Likit ve Gaz kromatografi Cihazları bugün farklı sektörden ortalama  her laboratuvarda enstürmental analiz için kullanılmaktadır.  

Likit Kromatografi adına HPLC (FL,ECD,UV,DAD,RI,…)-İyon Kromatografi ve LC-MS sistemleri, Gaz Kromatografi adına GC (FID,NPD,ECD,TCD…)  ve GC-MS sitemleri günümüzde en sık başvurulan analiz sistemleri olmaktadır. 

Genel kromatografi teknikleri ve HPLC çalışma prensipleri hakkında bilgiler vermek, bu cihazlar ile metot geliştirmek için ip uçları vermek ve bu sayede kimyasal analiz yapan veya konu ile doğrudan ilgilenen kişileri HPLC ve kromatografi konusunda uzman birer personel haline getirmek eğitimin başlıca amacıdır. 

 

HPLC`NİN YERİ VE ÖNEMi: HPLC, başlangıç maddesi, etkin madde, yardımcı madde, ara ürün ve bitmiş ürün analizlerinde enstrümantal analiz yöntemi olarak kullanilmaktadir. Ayrica seciciligi ve hassasiyeti cok yüksek olan HPLC teknigi Temizlik Validasyonu ve Proses Validasyonu alanlarında da ileri analiz tekniği olarak kullanım imkani bulmakta ve laboratuar ekipmanı olarak olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.

 

KİMLER KATILMALI : Beşeri ilaçlar, Veteriner Tıbbi Ürünler, Kozmetik Ürünlerin testlerini yapan Laboratuarların çalışanları, Kalite Kontrol, ARGE Laboratuar çalışanları, GLP Laboratuari olmak isteyen laboratuarlarin calisanlari, yöneticiler ve geleceğin yönetici adayları.


Enstrümental Analiz uygulamalarını kullanmak isteyen kişiler, Bu konudaki teorik veya uygulama bilgilerini geliştirmek isteyenler, konuya ilgi duyan farklı alanlardan kişiler, laboratuvar çalışanları, kalite kontrol ve ar-ge çalışanları, enstrümental analiz personelleri, Teknisyen, uzman, araştırmacı ve yöneticiler. Biyokimya, biyoteknoloji,  farmakoloji, genetik, veterinerlik, toksikoloji gibi sektörlerden ilgili kimyager, mühendis, biyolog, eczacılar ve tüm ilgilim calisanlar

 

EGiTiMiN iCERiGi: 

 Kromatografinin tarihçesi


Kromatografi ilkeleri ve sınıflandırmaları,


Kromatografik terimler ve açıklamaları,


Kromatografik sistemler ve uygulama alanları,


Kromatografik teknikler ve türleri,


Kromatografi yorumlama eğitimleri,


Kromatografinin Avantaj ve Dezavantajları,


HPLC Tanım ve tarihçesi,


HPLC deki ayırma teknikleri, (Normal Faz, Ters Faz, İyon Değiştirme, SEC, Kiral Ayırma)


Ayrım tekniklerinde kullanılan, mobil fazlar, Kolon dolgu maddeleri ve etkileşim türleri-Kolon kimyası


Ayrım tekniklerinin uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları,


HPLC Modülleri, (Genel bir HPLC  için temel gereksinim duyulan modüller ve tanımlamalar)


HPLC pompaları, örnekleyiciler  ve dedektörler  (çalışma prensipleri, türleri, kullanılan parçalar, uygulamaya yönelik bilgiler, uygun metot seçim rehberi, bakım prosedürleri, troubleshooting ve avantaj, dezavantajları)


HPLC de analitik kolonlar: (Etkileşim türleri, çalışma prensipleri, dolgu maddeleri ve ticari isimlendirmeler, kolon türüne göre uygulama alanları, uygun kolon seçim rehberi, bakım prosedürleri, avantaj ve dezavantajlar.)


HPLC de kullanılan  solventler (Mobil faz etkileri, uygun solvent seçimi ve hazırlama ip uçları ve örnekler.)


HPLC de data yorumlama ve konsantrasyon belirleme (İntegrasyon parametreleri, kalibrasyon grafikleri, standart ekleme yöntemleri)

 

Workshop: HPLC bakım prosedürleri,

Case Study: Validasyon parametreleri ve rapor oluşturma.