The Swiss Consulting

Başvuru yapmak için buraya tıklayın.

GC-Gaz Kromatografisi ve Metod Optimizasyonu Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI: Enstrümental Analiz teknikleri günümüzde, analizlerde miktar tayini ve araştırma konularında nicel & nitel bulgular için en sık başvurulan tekniklerdir. 

 

Kromatografik Cihazlar olarak adlandırılan Likit ve Gaz kromatografi Cihazları bugün farklı sektörden ortalama  her laboratuvarda enstürmental analiz için kullanılmaktadır.

 

Likit Kromatografi adına HPLC (FL,ECD,UV,DAD,RI,…)-İyon Kromatografi ve LC-MS sistemleri, Gaz Kromatografi adına GC (FID,NPD,ECD,TCD…) ve GC-MS sitemleri günümüzde en sık başvurulan analiz sistemleri olmaktadır.

 

Genel kromatografi teknikleri ve GC çalışma prensipleri hakkında bilgiler vermek, bu cihazlar ile metot geliştirmek için ip uçları vermek ve bu sayede kimyasal analiz yapan veya konuyla doğrudan ilgilenen kişileri GC ve kromatografi konusunda uzman birer personel haline getirmek eğitimin başlıca amacıdır.

 

LABORATUARLARDA GC `NİN YERİ: Enstrümantal analiz yöntemi olarak GC başlangıç maddesi, Etkin Madde ve Yardımcı Madde, ara ürün, bitmiş ürün Analizi, Analitik Metod Validasyonu ve Proses Validasyonu alanlarında ileri analiz tekniği olarak kullanım olanağı bulmaktadır. Ayrıca,  GC analitik metod olarak hassasiyetinin yüksek olması ve özellikle MS bağlantılı olan GC/MS tekniğinde seçiciliğin de çok yüksek olması sebebi ile diğer analizler yanında temizlik validasyonlarında da kullanım imkanı bulmaktadır. Bazı analizlerde özellikle Head Space-GC kullanımı zorunludur.

 

KİMLER KATILMALI : Beşeri ilaçlar, Veteriner Tıbbi Ürünler, Kozmetik Ürünlerin testlerini yapan Laboratuarların çalışanları, Kalite Kontrol, ARGE Laboratuar çalışanları, GLP Laboratuari olmak isteyen laboratuarlarin calisanlari, yöneticiler ve geleceğin yönetici adayları.

Enstrümental Analiz uygulamalarını kullanmak isteyen kişiler, Bu konudaki teorik veya uygulama bilgilerini geliştirmek isteyenler, konuya ilgi duyan farklı alanlardan kişiler, laboratuvar çalışanları, kalite kontrol ve ar-ge çalışanları, enstrümental analiz personelleri, Teknisyen, uzman, araştırmacı ve yöneticiler. Biyokimya, biyoteknoloji,  farmakoloji, genetik, veterinerlik, toksikoloji gibi sektörlerden ilgili kimyager, mühendis, biyolog, eczacılar ve tüm ilgilim calisanlar.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: 

Work Shop: Validasyon parametreleri ve rapor oluşturma.

Case Study: GC de data yorumlama ve konsantrasyon belirleme (İntegrasyon parametreleri, kalibrasyon grafikleri, standart ekleme yöntemleri)